Ngoài coupon của chợ siêu thị Á Đông, chúng ta c̣n có thêm coupon của những
siêu thị khác như: SàiG̣n City Market Place, siêu thị Á Châu...
Xin liên lạc qua email:
cpham430@yahoo.com.