Anh Em Ta Về
Anh em ta về cng nhau ta xum họp ny.
Một, hai, ba, bốn, năm.
Anh em ta về cng nhau ta quy quần ny
Năm, bốn, ba, hai, một.
Một đều chn bước nh, Hai quay nhn nhau đi
Ba cầm tay chắc nh khng muốn ai chia la
Bốn nhớ rằng chng ta bốn bể anh em một nh
Năm nhớ mi tnh ny trong cu ca