Baloo Khuyên Sói
Baloo thường khuyên ta rằng
Đời Bầy tươi sáng là do Sói con
Anh em ḿnh, săn trong rừng
Một ḷng Gắng Sức theo Bầy
Cố lên Sói con chúng ta
Kịp theo danh rừng tiến xa
Đồng tâm noi gương mà anh Xám đă bày.