Bi Ca Chim Non
Ht cao mi ln cho đậm đ hương khc ca yu đời,
Chim non quyết noi gương vng lời Chim Xm nhắn khuyn.
D trời nổi gi sống chết theo Đn m bay với nhau,
Cnh lng chắp liền, thương mến đm bọc nhau.

Nhớ lun chng ta nhanh nhẹn, vui tươi, trắng trong, thật th.
Chim non hy thương yu mọi người như thn chng ta.
No cng thề nh chớ ố hoen luật Chim Non mến yu.
Nhất tm mun đời với đất Việt chim ơi.