Bi Ca Si Con
Vng quanh đy anh em
Si Con bầy Si nh Nam vừa kho vừa ngoan
Cầm tay nhau anh em
hứa sao Si Con Gắng Sức lun, ht ma vui, chăm lm
Cng nhau chng ta mắt trng xa b theo ga
H! A k la chng em đy m.