Bốn Phương Họp Mặt
Bốn phương trời ta về đây chung vui
Không phân chia giọng nói tiếng cười
Cùng nắm tay ta kết t́nh thân ái
Trao cho nhau những ǵ mến thương.