Ci Họp Đon
Anh em chng mnh cng nhau ko đến đy m ht xướng
Nghe tiếng ci cng nhau ko đến họp đon chơi
Cn chần chờ g no, ta cng nhau ca ht,
Cn chần chờ g no, ta cng nhau ht ca.