Cng Akela V Rừng
Cng Akela v rừng ta săn.
Cng Akela v rừng ta săn.
Rừng cn đng xa ơi anh em ơi.
Mau ta đi mau no.
Lanh ta đi lanh no.
Cc si con ơi ta cng đi nhanh.
Akela ơi ta cng đi nhanh.