Cng Nhảy Ma
Cng nhảy ma chung quanh vng.
Cng nhảy ma cng vui.
Cng nhảy ma chung quanh vng.
Vui cng vui ma đều.
Nắm tay nhau đứng bn nhau.
Vui cng vui ma ca.
Đứng bn nhau ht vang ln.
Ta cng nhau ma đều.