Đi Tay Trn Vai
Đi tay trn vai chng ta bước đều
Tay giơ ln cao gip ta thấu hiểu.
Tay ta đặt ln mnh nhận ta hn yếu.
Tay ta hướng về đy kết tnh trong thương yu.