Đn Chim Xm
nh hồng tươi sng đời chim bao la
Khắp trời đy đ bầy ta vui ca
No cng vượt my đn gi phương xa
Cho mừng Chim Xm đến với bầy ta.