Gặp Nhau Đy
Gặp nhau đy rồi chia tay.
Ngy di như đ vụt qua trong pht giy.
Niềm hăng say cn chưa phai.
Đường trường sng ni hẹn mai ta xum vầy
Đường trường sng ni hẹn mai ta xum vầy.

Cn trong ta tnh bao la.
Cuộc đời nin thiếu bừng ln bao ước mơ.
Rồi suy tư lời đm qua.
Dặn lng hy nhớ lời yu thương nhắn về.
Dặn lng hy nhớ lời yu thương nhắn về.

Rừng linh thing, rừng Lam Sơn.
Rừng trầm ln tiếng gọi cy xanh Ch Linh.
Về qu hương về Chi Lăng.
Đường về xao xuyến lửa nung si mu hồng.
Đường về xao xuyến lửa nung si mu hồng.