Giữ Chặt Mối Dây
Chúng ta hôm nay hiệp vầy, cùng nhau nắm tay
Nét thương yêu nhau tỏ bày, giữ chặt mối dây
Sông núi không ngăn t́nh thương
Mưa gió không lay can trường
Chúng ta hôm nay hiệp vầy, giữ chặt mối dây
Dẫu khi xa xôi đường dài, ḷng ta chớ phai
Sớm khuya không quên giờ này, giữ chặt mối dây
Tâm trí ta luôn cùng nhau, thanh khí ta nên tương cầu
Chúng ta hôm nay hiệp vầy, giữ chặt mối dây.