Gp Gi
Mỗi người l một cnh hoa
Cng đem về đy gp gi
Lm thnh vườn hoa
Vườn hoa, vườn hoa chng mnh