Hướng Đạo Hnh Khc
Nng cao l cờ Hướng Đạo nhuộm oai hng sng ngời
Ta cng đi cng xy đời mới
Vui tươi ht ca đi trn con đường lạ
Chng ta nguyện thẳng tiến xng pha
Anh em ơi! rn cnh tay sẵn sng
Anh em ơi! rn tri tim vững vng
Tiếng ku gọi xin ai chớ qun
Anh em ơi! ka nước non đang chờ
Anh em ơi! đại nghĩa lun tn thờ
Chng ta nguyện kin tm tiến ln
Hướng Đạo Việt Nam đuốc thing soi đường
Hướng Đạo Việt Nam kh khăn coi thường
Lun lun ta bền gan rn tm hồn trong sng
Dng cho nước non nh mun đời điểm t
Cho x hội rạng ngời chng ta một lời.