Hướng Đạo Họp Đon Vui Ca
Đon Hướng Đạo ht vang vang bn nhau.
Nhịp trống ta ma nh sao lung linh.
Lửa chy bừng go ru cy đong đưa, đất nước bao la hng vĩ.

Đon Hướng Đạo ht vui tay trong tay.
Rừng ni vọng tiếng chim mung xn xao.
Dng suối trong mt quanh co m tri, bạn hỡi ln đường ha ca.

Đon ta đi vượt qua rừng qua ni
Trn niềm tin đến những vng ngho kh.
Những cnh tay vung cao quyết tm.
Dẫu kh khăn chung lo đắp xy người vui hạnh phc.

Đon ta đi mang hương đời tươi thắm.
Một ngy mới nh dương hồng rực rỡ.
Tiếng trống ching m vang ni rừng.
Những tiếng cười hn hoan đn cho kht vọng đời vui.

Đon Hướng Đạo bước đi gieo tương lai.
Hăng hi ta ht hoa nin vươn ln.
Ma vui về đy lin hoan cu ca, rừng ni m vang vọng mi.

Đất nước tươi sng mnh mng hương hoa.
Bi ht đẹp khắc ghi trong tim ta.
Rồi đy ngy mai cch xa trao nhau, nắng ấm chan ha tnh ta.