H Leo Ni
Vượt đồi vượt nương. D! i qua rừng hoang. D!
H đều h vang. D! Men suối băng ngn. D!
Sương rơi mnh mang. D! Lấp che cy cnh. D!
Chim mung trong hang . D! Lu lo ku đn.

Đ.K.  No cng leo (echo) Qua đồi ni cao (echo)
Bao nhiu gai gc đời . ang dơ tay đn mời . Mời đon ta đi tới !
Vượt rừng su (echo) Ln đỉnh ni cao (echo)
Trng bao la khắp trời. Anh em ta ht cười . ời tự do thắm tươi .

Vượt đo cng leo. D! Anh em h reo. D!
Rừng trầm ha theo. D! Tiếng ht ln đo. D!
Chn đi cheo leo. D! Sống trong hiểm ngho. D!
Gương xanh trong veo. D! Vẫn tri yu kiều. 
Đ.K.

Vượt ngoi rừng hoang. D! i ln đỉnh non. D!
Đường về bản thn. D! Suối dốc chn dồn. D!
Vun ng trong nương. D! Ht vui c Mường. D!
Tay m cơm lam. D! Biếu anh ln đường. 
Đ.K.