Hoan Hô Anh Này Một Cái
Hoan hô anh này một cái, hoan hô anh này
Nào chúng ḿnh hoan hô
Nào chúng ḿnh hoan hô
Nào ta hoan hô.