Hy Vọng Đă Vươn Lên
Hy vọng đă vươn lên trong màn đêm bao ưu phiền
Hy vọng đă vươn lên trong lo sợ mùa chinh chiến
Hy vọng đă vươn lên trong nhục nhằn tràn nước mắt
Hy vọng đă vươn dậy như làn tên đang rực lên trong màn đêm
Hy vọng đă vươn lên trong nhà hoang bên ruộng cằn
Hy vọng đă vươn lên trên nương buồn ḍng sông vắng
Hy vọng đă vươn lên trong ḷng thuyền c̣n xa bến
Hy vọng đă vươn dậy như chiều dâng cho buồm căng xuôi trường giang
Hy vọng đă vươn lên trên bàn tay trên mặt mày
Hy vọng đă vươn lên trong tim người không bối rối
Hy vọng đă vươn lên chân nhịp nhàng c̣n đi tới
Hy vọng đă vươn dậy trong ḷng Anh, trong ḷng Tôi, trong ḷng ai.