Một Đn C Sấu
Một đn c sấu ra đi tng qun giữ qu nh
i đau đớn thay để lại đn con thơ ấu
Ny con con ơi ny con con ơi, con nn nn đi con
Ny con con ơi ny con con ơi, nn đi để mẹ ra đi