Mừng Anh Mới Tới
Mừng anh anh mới tới, tới thăm chúng tôi nơi này
Ḷng tôi hân hoan vui say khi trông thấy anh cười thật tươi
Ối ối giời giời ơi, mặt anh giống như mặt trời
Ḷng tôi thêm vui say khi trông thấy anh cười thật tươi.