Ngày Dần Tiêu Tan
Ngày dần tiêu tan
Đứng ṿng quanh đây
Cùng nắm tay ta nhắc nhau lời.
Đường c̣n tuy xa
Gắng bền tâm soi
Mục đích chung giúp ích cho đời.
Rồi ngày mai nh́n, bóng dáng nơi này
Ḷng c̣n hứa với nhau rằng Sắp Sẵn luôn.
Bền chặt t́nh thương ḷng c̣n hứa với nhau rằng
Ta chớ quên ta hiến thân cho đời.