Ngọn Lửa Hồng
Hàng ngàn đốm lửa về đây
Đêm khuya cùng nhau thắp sáng. Sáng lên một niềm tin yêu.

Muôn sao lấp lánh trên cao
Muôn ḷng cùng chung chí hướng. Ngại ngùng chi bóng đêm.

Rộn ràng Hướng Đạo Việt Nam
Năm châu về đây góp gió. Xá chi nhọc nhằn gian nan.
Tuy xa cách mấy quan san
Tâm hồn hoài thương những lúc ngồi quanh ánh lửa hồng.

Từ khắp chốn ta về đây, tay cầm tay đốt lên ngọn đuốc mới.
Tay cầm tay nhóm lên ngọn lửa hồng.

Cùng cất bước vai kề vai, chung niềm tin dấn thân và góp sức.
Giữ lửa thiêng luôn rạng ngời nơi nơi.

Bập bùng ánh lửa bừng lên
Tin yêu về trong ánh mắt. Đáy tim ngập tràn yêu thương.

Mai đây xa cách muôn phương
Trong ḷng c̣n luôn sáng măi ngọn lửa của ngày nay.
Ngọn lửa của ngày nay.