Nhảy Lửa
Anh em ta mau cố chất cy kh vo đy đốt chung.
Đm khuya nghe tiếng t tch cy kh nổ vang giữa rừng.
Giang tay nhau đứng vng quanh lửa hồng.
Trng khi xanh trong đm bốc cao.
Cng cầm tay ht vang lừng, ta chc lửa thm sng tươi xua tan bng đm.
Anh em ta đa vui ca ht.
Ht cho đời vui vui thật vui.

Anh em ơi! Ta hy lắng tai nghe ngn mun tiếng ca.
Trong đm khuya trng nh khi điểm t rừng cy r rng.
Ln cho cao ngất bng, cao sng bng
To lửa ln, cao to lửa ln.
Bng bng cao ngất bng, cao sng bng
To lửa ln, cao to lửa ln.
Ln cho cao, cng cao cao ngt.
Bốc ln no, cao cao thật cao.