N N Chao H
N n chao h no ch chi
Gi đưa cnh đo, nhn thấy l rơi bờ ao
Nao pin ta hầy no chao nu chi
Xin ci xin la h la hầy
Ny gi ơi dừng chn
Nhn thấy l rơi đau lng tuổi xanh.