Quanh Ánh Lửa Hồng
Trong đêm thâu, quanh ánh lửa hồng dưới ngàn cây xanh lá.
Anh em ta quây quần chốn này, cất cao muôn lời ca.
Đêm hôm nay ta nắm tay nhau, ta hát cho quên sầu.
Mai ra đi không chút vấn vương, chiến trường kia tranh đấu.
Là tài trai chí bốn phương, một ḷng quyết lên đường.
Lửa bừng lên, tí tách reo, dường nỗi muôn căm hờn.
Đoàn ta v́ sông núi, dẹp tan đời tăm tối.
Tiến bước lên chiến đấu cho nước Việt bừng sáng muôn đời.