Tàn Lửa
Đêm đă dần dần buông xuống
Chúng ta ngồi quây quần
Lửa hồng soi sáng.
Đêm đă dần dần buông xuống
Chúng ta ngồi quây quần
Lửa hồng soi ḷng.