Tang T́nh Tang Tính
Tang tang tang t́nh tang tính. Ta ca ta hát vang lên.
Hát lên cho đời tươi thắm. Hát lên cho quên nhọc nhằn.
Cùng nhau ta ca hát lên
Cho át tiếng chim trong rừng
Cho tiếng suối reo phải ngừng
Cho rừng xanh đón chờ ta, La La La.

Khoai lang khoai ḿ khoai bí. Ta ăn ta đớp ta xơi.
Cố ăn cho sạch nồi khoai. Cố ăn cho quên nhọc nhằn.
Cùng nhau ta đớp ta xơi
Cho hết miếng khoai trong nồi
Cho miếng khoai không c̣n
Cho bụng ta được no, no no no.