Thiếu Sinh Ca
Lng người vui, giờ đy Thiếu sinh họp đon
Cng đồng thanh ha ln khc ca nhịp nhng
Dư m vang cng my gi ngn
Những tiếng ht, nhịp ca thần tin.