Trại Ca Thẳng Tiến
Thẳng Tiến về đy ta chung vui họp đon
Thẳng Tiến lng say theo cu ca tiếng ht
Dng Lạc Hồng về từ mun phương
Qu hương trong tim ta thắm thiết
Sắp sẵn ta xy đời.
Đy những người anh vui cu ca ln đường
Bn những đn em vai chen vai gắng sức
D đường di cn nhiều chng gai
Ta bn nhau kin tm gp sức
Vui đời Hướng Đạo Việt Nam.