Trng Sinh Ca
Kề vai oai hng chung sức tiến ln
Trng sinh ơi đồng tm x chi
Tay trong tay bền ch lo g
Việt Nam x hội đang mong Trng sinh
Đem tm tr ln đường xy đắp
Đừng ngại kh gian nan lấp đường.