Về Với Mẹ Cha
Từ Nam Quan C Mu, từ non cao rừng su
gặp nhau do non nước xy cầu
Người thanh nin Việt Nam quay về với xm lng,
tiếng reo vui rộn trong lng.

Cng đi lay Trường Sơn, cng đi xoay Honh Sơn
Cng đi biến rộng hoang ra la thơm
Vượt khơi ra đảo xa lướt ngn ni sng nh,
ta đắp bồi cho mẹ cha.

Nhn non sng tả tơi, tnh qu hương đầy vơi
Người thanh nin Việt Nam ngậm ngi
Chờ chi khng vng ln, thiết tha với dn lnh
cứ co ro ngồi sao đnh.

Cng đi lay Trường Sơn, cng đi xoay Honh Sơn
Cng đi biến rộng hoang ra la thơm
Vượt khơi ra đảo xa lướt ngn ni sng nh,
ta đắp bồi cho mẹ cha, ta đắp bồi cho mẹ cha.