Việt Nam Việt Nam
Việt Nam, Việt Nam nghe từ vào đời
Việt Nam hai câu nói bên vành nôi.
Việt Nam nước tôi
Việt Nam Việt Nam tên gọi là người
Việt Nam hai câu nói sau cùng khi ĺa đời.
Việt Nam đây miền xinh tươi
Việt Nam đem vào sông núi
Tự do công b́nh bác ái muôn đời.
Việt Nam không đ̣i xương máu.
Việt Nam kêu gọi thương nhau
Việt Nam đi xây đắp yên vui dài lâu.
Việt Nam trên đường tương lai,
Lửa thiêng soi toàn thế giới
Việt Nam ta nguyện tranh đấu cho đời.
T́nh yêu đây là khí giới.
T́nh thương đem về muôn nơi
Việt Nam đây tiếng nói đi xây t́nh người.
Việt Nam, Việt Nam
Việt Nam quê hương đất nước sáng ngời.
Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam muôn đời.